*** www.dukagjinicollege.eu *** Kolegji Evropian *** Bllogu Informativë për Studentë ***
Lënda: Informatika Biznesore

Dr.Sc. Edmond Beqiri, Prof

Demonstrues i Ushtrimeve. Kastriot Blakaj


Rezultatet e Testit, D.T. 24.05.2011

--

--------------------------------------------------------------------

Lënda :

Bazat Relacionale të të Dhënave, (për semestrin e III-të):

inxh.Genc Beqiri

As. Kastriot Blakaj


Ligjeratat dhe Ushtrimet


-- http://www.box.net/shared/3g7c76k42h***********************************************************


Për ti hapur materialet duhet ta keni të Instaluar :


WinZIP ose WinRAR dhe Adobe Reader


***********************************************************

Prof.Dr.Sc. Edmond Beqiri, Rector

Address: Kolegji Evropian Rr. Wesley Clark p.n.30 000 PEJË KOSOVË mobile: +377 (44) 125 282

e-mail: ebeqiri@evun.eu

--------------------------------------------------------------------

Prof. Eija Vieri-Gashi, Lic. Tech. (El.eng.)
Quality Coordinator
Address: Kolegji Evropian Rr. Wesley Clark p.n.30 000 PEJË KOSOVË
mobile: +377 (44) 768 446
e-mail:
eijavg@evun.eu
--------------------------------------------------------------------

inxh.dipl.Genc Beqiri, Profesor
Address: Kolegji Evropian Rr. Wesley Clark p.n.30 000 PEJË KOSOVË

mobile: +377 (44) 125 033

e-mail: gencgb@evun.eu

web: http://www.gencgb-edu.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------

Demonstrues i Ushtrimeve. Kastriot Blakaj
Kolegji Kolegji Evropian Rr. Wesley Clark p.n.30 000 PEJË KOSOVË
mobile: +377 (44) 451 839
e-mail: kblakaj@hotmail.com

web: http://www.ushtrimet-kbl.blogspot.com/